بخشنامه استانی مسابقات

 

پیوست مسابقات آزمایشگاه

تحلیل کتاب آزمایشگاه علوم 2

فرم ثبت فعالیت ازمایشگاه

فرم ثبت گزارش آزمایش

آذر 30ام, 1396 | نوشته‌شده به دست سرگروه در برنامه عملیاتی - (بدون دیدگاه)

ثبت گزارش آزمایش

آزمایش دوم

آذر 30ام, 1396 | نوشته‌شده به دست سرگروه در برنامه عملیاتی - (بدون دیدگاه)

آزمایشی طراحی کنید که بتوان سه نمونه آب با درجات سختی متفاوت ساخته و نوع سختی آنها را بررسی و مقایسه کرد (روش نرم کردن هر نمونه آب را بنویسید.) آزمایشی طراحی کنید که بتوان سه نمونه آب با درجات سختی متفاوت ساخته و نوع سختی آنها را بررسی و مقایسه کرد (روش نرم کردن هر نمونه آب را بنویسید.)

آزمایش اول

آذر 9ام, 1396 | نوشته‌شده به دست سرگروه در برنامه عملیاتی - (بدون دیدگاه)
  • چگونه می توان یک چگالی سنج ساخت؟

(وسایل مورد نیاز: آب-آب نمک سیر شده-الکل-نوار کاغذ یا مقوا- خط کش- مداد)

مجموعه کامل از آزمایشات کتاب آزمایشگاه یازدهم بخش فیزیک تهیه شده است، همکاران و دانش آموزانی که تمایل به تهیه این مجموعه را دارند می توانند با گروه استان تا 5 آذرماه تماس حاصل نمایند. لیست لوازم  👇👇👇👇👇👇

لیست_وسایل_موجود_در_کیت_آزمایشگاه_

 

 

 

آبان 2ام, 1396 | نوشته‌شده به دست سرگروه در برنامه عملیاتی - (بدون دیدگاه)

 

برنامه عملیاتی گروه آزمایشگاه علوم استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 97-96

برنامه عملیاتی

مهر 26ام, 1395 | نوشته‌شده به دست سرگروه در برنامه عملیاتی - (بدون دیدگاه)

برنامه عملیاتی